Συμμετοχή σε έρευνα

Φίλος της σελίδας μας ζητάει την βοήθειά μας για την ολοκλήρωση της διπλωματικής του εργασίας, συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο. 

Θα σας πάρει 2-3 λεπτά το πολύ. Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τις ερωτήσεις

Ερωτηματολόγιο 

Σχολιάστε στο facebook

Get Adobe Flash player