Έργα ύδρευσης στη Ζάκυνθο

Στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στην Δ.Κ. Αμπελοκήπων προχωρούν ο Δήμος Ζακύνθου και η ΔΕΥΑΖ, αφού εξασφαλίστηκε η ένταξη του έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ζακύνθου και κύριος του έργου η ΔΕΥΑΖ, ενώ είναι συνολικού προϋπολογισμού 345.000 ευρώ.

Με την αντικατάσταση του δικτύου θα εξοικονομηθούν σημαντικές ποσότητες νερού, οι οποίες μέχρι σήμερα χάνονται λόγω της παλαιότητας του δικτύου αλλά και λόγω των παράνομων συνδέσεων σε αυτό. Η όδευση των νέων αγωγών θα γίνει διαμέσου επαρχιακών και δημοτικών οδών, προκειμένου να εξασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση σε αυτούς.

Η δημοπράτηση της εκτέλεσης θα γίνει στις 22 Οκτωβρίου 2013 από την ΔΕΥΑΖ. Στόχος της Δημοτικής Επιχείρησης είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη και γι’ αυτό θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών.

Σχολιάστε στο facebook

Get Adobe Flash player